Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội online được không?

Người dân có thể thực hiện nộp phạt nguội giao thông online qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công An. Đây là hình thức nộp phạt giúp người dân tiết kiệm thời gian mà không phải đến các cơ quan chức năng.

Có thể nộp phạt online được không?

Căn cứ vào khoản 1, Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi năm 2020 và khoản 1, Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, các cá nhân hoặc tổ chức có các hành vi sai phạm trong quá trình tham gia giao thông sẽ thực hiện nộp phạt theo các hình thức sau:

Nộp phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng mà Kho bạc Nhà nước mở tài khoản (Đã được ghi rõ trong biên bản xử phạt).

Nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản cho tài khoản của Kho bạc Nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hoặc người vi phạm có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng cung cấp.

Đến nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền tại cơ quan chức năng của Nhà nước.

Người vi phạm có thể nộp phạt bằng các dịch vụ bưu chính vào Kho bạc Nhà nước.

Hướng dẫn cách nộp phạt vi phạm giao thông online

Hình thức nộp phạt nguội online có trình tự thực hiện đơn giản, giúp người dân không mất thời gian, chi phí khi phải đến trụ sở của cơ quan nhà nước.

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Căn cứ theo khoản 4, Điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội thông qua địa chỉ trực tuyến của Cổng Dịch vụ của Bộ Công an. Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngoài địa chỉ trực tuyến của Bộ Công an, người vi phạm có thể sử dụng cách nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 2: Lựa chọn menu ở góc trên cùng bên phải của giao diện trang chủ.

Bước 3: Chọn mục “Thanh toán trực tuyến”, tiếp đó chọn “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính”, sau đó bấm chọn “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Người dân thực hiện nhập thông tin tra cứu

Trong trường hợp tra cứu theo mã quyết định: chọn mục “Cảnh sát giao thông”, sau đó điền thông tin về “Số quyết định” và nhập “Mã bảo mật”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Đối với trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Điền thông thông tin vào mục “Số biên bản”, “Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm”.

Tiếp đó, tại mục “Đơn vị lập biên bản xử phạt” người dân tích chọn “Cảnh sát giao thông”. Sau đó điền đầy đủ các thông tin “Tỉnh/Thành phố”, “Đơn vị lập biên bản xử phạt”, “Ngày vi phạm” và “Mã bảo mật”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, người dân ấn chọn “Tra cứu”. Tại đây sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về hành vi sai phạm, số biên bản, ngày ra quyết định xử phạt, mức tiền nộp phạt.

Bước 6: Người dân lựa chọn hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” hoặc “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” (Với hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” người dân phải có tài khoản tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Bước 7: Người dân nhận giấy tờ tại các cơ quan xử phạt hoặc tại nhà.

Lưu ý khi nộp phạt vi phạm giao thông online

Nộp phạt vi phạm giao thông online là hình thức mà mọi người dân đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nộp phạt, người dân cần lưu ý:

Điền đầy đủ các thông tin theo mục tại bảng tra cứu.

Các thông tin được cung cấp phải chính xác để tìm được đúng quyết định xử phạt vì số biên bản mỗi ngày được đưa ra không phải số duy nhất.

Hình thức nộp phạt nguội online hiện đã được triển khai. Người dân có thể thực hiện nộp phạt thông qua Cổng Dịch vụ Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Với hình thức nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ giúp người dân linh động và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, người vi phạm cần cung cấp chính xác thông tin để nộp phạt đúng biên bản vi phạm.

0907432452